Ubegripelige lønnsslipper

Også på Kvinneklinikken er frustrasjonen stor. Ansatte har meldt fra både om manglende utbetaling av grunnlønn og tillegg siden februar.