Rema 1000 til Palmafossen

I ei omstridd reguleringssak for Palmafossen opnar Rådmannen for at Rema 1000 får etablera seg på Voss.