Skandalepost ble superavdeling

– Omgivelsene gir meg ro. Jeg glemmer nesten at jeg er på sykehus.