Hemmeleg brev startaoppgjer om rådmann

I eit hemmeleg advokatbrev vart Flora kommune tilrådd å vurdere rådmannens stilling. Brevet vart opptakten til mykje strid i kommunen.