Flest rømmer i Hordaland

Hordaland står for en uforholdsmessig høy andel av den rømte oppdrettsfisken i året som gikk.