Strammer inn tilsynet i idrettsanleggene

Frivillige som passer på barn og unge i kommunale idrettsanlegg, skal nå få opplæring i å forebygge uønsket seksuell adferd overfor barn og unge.