Kan få skyhøge kloakkavgifter

Over 9000 kroner i ekstra årleg kloakkavgift per husstand. Det blir prisen askøyværingane må betale for å innfri nye reinsekrav. Bortkasta meiner kommunen og vil ha fritak frå kravet.