Hvorfor står gatelysene på?

Midt på lyse dagen i dag var alle gatelyktene tent. En av våre lesere undret seg over hva årsaken kunne være.