Millionkostnader til advokat

Advokatkostnadene kan komme opp i millionbeløp før «Karlsvik-saken» er ute av rettssystemet.