• FOTO: Fartein Rudjord

– Kva har Kvam gjort for oss?

Bergensarar som eig hytte på Kvamskogen meiner dei legg igjen minst 100 millionar kroner årleg i Kvam. I retur får kan dei få eigedomsskatt og bompengar.