Åpner flomrammet p-hus

Parkeringsanlegget under Grieghallen, som ble fylt med vann rett før jul, ble åpnet for parkering tirsdag kveld.