• FORSKJELL PÅ FOLK: Jan Bremnes og dei andre hytteopprørarane i Gulen meiner at kommunen forskjellsbehandlar fastbuande og hyttefolk. - Det er i strid med folks rettsoppfatning, seier Bremnes, som også har oppretta ei gruppe mot hytteskatt på Facebook. FOTO: Vegard Valde

Proteststorm mot hytteskatt

Hyttekommunar rundt Bergen er på noregstoppen i hytteskatt. I Gulen protesterer no 400 hytteeigarar, mellom dei ordføraren sjølv.