Full kvinne bak rattet

Kvinna stansa ikkje på politiet sitt signal.