Må vente på renere luft

Natur og Ungdom fikk ikke bystyret med seg på køprising; flertallet vil bare utrede ordningen. Men politikerne er samstemte om å lage flere kollektivfelt.