Krever erstatning etter anbudsstopp

Skanska mener samferdselsministeren avsluttet anbudskonkurransen for Hardangerbrua ulovlig. Nå venter oppgjør i klagenemnd.