Sjekker samtlige bygg i strandsonen

Bergen kommune har ansatt en egen strandsonejeger i jakten på ulovlig bygging.