Høyring om Fedje-ubåten

Regjeringa har bestemt at ubåtvraket vest for Fedje skal tildekkjast, ikkje hevast. Men Høgre vil ha omkamp.