Jakter på smittekilden

I går døde en toåring av e. coli-smitte på Haukeland. – Sjansen for at flere er smittet er ikke stor, sier smittevernlegen på Eid.