Krever 500.000 etter fuglehjelp

Veterinær Nils Reither i Bergen har gått til sak mot staten ved Mattilsynet etter at han hjalp 131 fugler som ble skadd av olje etter «Rocknes»-forliset.