Nektar straffskuld

Dei to mennene som står tiltalte i ei valdtektssak frå Florø, kjem begge til å nekte straffskuld når rettssaka tek til i dag.