Krev statleg tilskot for 50 år

Statlege tilskot til tunnelar og bruer som avløyser ferjer må reknast etter 50 år. For så lenge varer ein ny veg.