Kuttet halvparten av tilsynene

Fylkesmannen var ikke i nærheten av å utføre de lovpålagte tilsynene på barnevernsinstitusjoner. Det ble løst ved å halvere tilsynskravet.