Prest kan bli Skaperen

Den oppfinnsomme soknepresten Jarle Veland fra Fyllingsdalen, gikk videre i «Skaperen».