Flere og flere syke på gangen

Det var trangt i gangene på sykehusene natt til i går. På Haukeland var 48 pasienter henvist til korridoren, mens 9 måtte sove på gangen på Haraldsplass.