«Folk flest er folk med vanlege kjensler»

Kven er folk flest? bt.no spør folk flest.