Nasjonale prøver i lesing 5. trinn, Hordaland

Kommunar utan snittkarakter har så få elevar at talet ikkje er offentleg av omsyn til teieplikta.