Brua kjem etter 38 år

I 2012 kan første bilane køyre brua over Dalsfjorden. Då har det gått 38 år sidan Stortinget vedtok å byggje sambandet.