Nabokrangel om kongestatue

Det er full krangel om kongestatuen på Skjerjehamn. Naboen til gjestgjevarstaden prøver å hindre plasseringa på høgaste punktet på øya.