Mer slagkraftig Rafto

Det er blitt kostbart og krevende å drive menneskerettsarbeid. Miljøet rundt Raftoprisen skal bli mer proft og samles under én stiftelse.