P-gebyr i Bergen

Antall gebyrer gitt i bergensgatene, rangert etter antall. Tall fra 1. januar-15. oktober 2007.