Kommunen: Har gode rutiner

– Bergen kommune har gode rutiner for å føre kontroll med de innkjøp ansatte gjør på kommunens vegne.