Satt fast i fjellet

En turgåer måtte plukkes opp av Luftambulansen etter å ha gått seg fast på Gulfjellet.