Ranet i Vaskerelven

Vaskerelven 21 er et viktig kulturminne i en sone som er truet av riving, skriver kunsthistoriker Per Jonas Nordhagen.