Fuglealarm utan effekt

Observasjon av utryddingstruga fuglar i planlagt vindmølleområde gjer ikkje inntrykk på NVE.