Dropper fulle busser

Sild i tønne-tilstander på bussen er den dårligste reklamen for å få nye passasjerer, mener forskere.