Slik blir budsjettet vedtatt

Innen jul skal budsjettet endelig vedtas av Bergen bystyre.