Kolliderte - førerne borte

Kollisjon mellom moped og bil i Olsvikveien.