Prisstigning: 450 mill.

Bergen kommune bør søke Stortinget om økte rammer for bygging av Bybanen, mener Byrådet. Kostnaden øker fra 1,75 til 2,2 milliarder.