For få ledige hender

Arbeidsledigheten i Hordaland har ikke vært lavere siden 1987. Nå er det langt flere ledige jobber enn personer til å fylle dem.