Helse Vest får tvangsmulkt

Helse Vest må betale 600.000 kroner hver måned inntil akutt psykisk syke blir tilbudt forsvarlige helsetjenester.