Alexandria-bibliotek på Voss

Voss vil ha bibliotek der det kan spaserast på taket. Nett som i Alexandria, og på operaen i Oslo. Vossaversjonen får sjølvsagt torvtak.