Søkte etter Trine Frantzen med dykkere

Dykkere fra Bergen Brannvesen søkte i dag etter savnede Trine Frantzen i elven på Midttun.