Tekniske problemer på bt.no

Oppdateringen av bt.no er ikke så god som vi skulle ønske i dag, på grunn av flere alvorlige tekniske feil.