Brann i tunnel

Det begynte å brenne i motoren til et vogntog inne i Bømlafjordtunnelen.