16-åringer får stemmerett

Regjeringen åpner for forsøk med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011.