Dyrere å feie

Byrådets tertialrapport viser at Bergen går mot et overskudd i 2008. Men feieavgiften settes opp.