Skepsis til lokal kontantstøtte

KrFs forslag om kommunal kontantstøtte møtes av skepsis hos egne byrådskamerater i Høyre.