Får ikke overta Tertnes gamle skole

– Vi ønsker å tilbakeføre skolen til en rimelig god standard, slik at lokalmiljøet kan gjøre nytte av den, sier Morten Nytveit (42) og Knut Ove Fredriksen (40), som sammen eier byggmesterfirmaet MK Bolig.