Trenar 60 minutt av skuletida

Elevane i 4. og 5. klasse ved barneskulen i Sogndal har ein klokketime fysisk aktivitet kvar dag. Skulen meiner trivsel og motivasjonen for å lære fag har auka.