For utsikt - mot innsikt

Det gror godt i vårt vestlandske klima. Blant annet gror det godt langs og ved Fjellveien, og det er en flora ikke alle bergensere setter like stor pris på.